Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Ankara merkezli 2014 yılında kurulan bir meslek örgütüdür. Federasyon ilk etkinlik olarak 19-22 Mart 2014 tarihlerinde Türk Dünyası Gazeteciler Şurası’nı Türk Dünyası’ndan 350 gazetecinin katılımıyla Eskişehir’de toplamıştır. Aynı şuranın ikincisini 26-29 Mayıs 2015 tarihlerinde Tataristan-Kazan’da,Üçüncüsünü Kazakistan’ın Türkistan şehrinde 2017 yılında gerçekleştirdik.

Federasyonumuz gazetecilik mesleğinin yanı sıra 2016 yılından başlamak üzere Türk Dünyası ve akraba topluluklarını kapsayan birinci, ikinci, üçüncü dördüncü beşinci ve altıncı Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması’nı çeşitli sivil toplum örgütleri,üniversiteler ve devlet kurumlarının desteği ile hayata geçirdi. .2019-2019 yıllarında Türk Dünyası1. ve 2.Film Haftası ve gösterimlerini T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İBB  Kültür Dairesi Kültür AŞ’nin destekleri ile  İstanbul’da yaptık.

İstanbul’da GALA ödül törenini yaptığımız Türk Dünyası Belgesel Film Festivalleri’nin gerçekleşmesinde Türkiye’den İstanbul, Niğde Ömer Halisdemir,Gümüşhane,Yozgat Bozok ve Manisa Celal Bayar üniversiteleri başta olmak üzere, KKTC’den Yakın Doğu, Azerbaycan’dan Bakü Devlet,Azerbaycan Devlet İnce Sanat ve Medeniyet Üniversiteleri, Kazakistan’dan Al-Farabi, Kırgızistan’dan Türkiye Manas, Özbekistan’dan Taşkent Devlet Medeniyet ve sanat Üniversiteleri, Makedonya’dan Fon Üniversitesi ve Macaristan Turan Vakfı ile proje ortaklığımız bulunmaktadır.

 Festivali; binlerce yıllık kültüre ve geniş coğrafyaya yayılan Türk Milleti ile akraba topluluklarının kardeşlik hukukunu arttırıp, birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamak maksadıyla yapmaktayız.Türkiye ve Türk Dünyası’ndan üniversite öğrencileri ile sanatseverlerin buluştuğu kültür sanat platformu Türk dünyasında büyük heyecan ve ilgiyle takip edilmektedir.

 2017 yılında 7 Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere,özerk Türk cumhuriyetleri ve akraba cumhuriyetlerin katıldığı Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Sinemacılar Şurası toplanarak Sinemacılar Platformu kurulmuş, bu platform Tataristan’da Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Festivalini 21-25 Mart 2018 ve 22-24 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenmiş, 02-06 Ekim 2018 tarihinde Türkiye-İstanbul’da Türk Dünyası Filmleri Haftası ve 17-22 Kasım 2018’de Kazakistan-Almatı’da Türk Dünyası Filmleri Festivali’ni hayata geçirmiştir.

Amasya Üniversitesi ile 14-17 Mart 2019 tarihlerinde Türk Dünyası Basın Sempozyumu Türk Dünyası’ndan üniversitelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin de içinde olduğu yedi Türk Cumhuriyetinden Tertip komitesinin  teşkil edildiği,Tertip Komitesi olarak 2022 Yılında Türkiye İstanbul da Türk Dünyası Film Festivali ve Türk Dünyası Sinemacılar şurası ile Türk Dünyası Sinemacılar Çalıştayını Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı ile birlikte  yapmak istiyoruz.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                 Menderes DEMİR

                                                                                                TDGF Genel Başkanı