T İ M E F 

Tüm iletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Ekim 2012’de ülkemizin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren 8 derneğin bir araya getirilmesiyle kurulmuştur.

Kuruluşundan bugüne kadarki sürede TİMEF, aralarında Yerel ve Bölgesel Radyo Televizyon Sahipleri Derneği (RATSA)’nın da bulunduğu  25 derneği bünyesinde toplamıştır. Çalışma alanında 150 yayıncı kuruluşu ve 1125 yayıncıyı kapsayan TİMEF, Medya sektörü içerisinde en etkin sivil toplum örgütünden biri olmuştur.

Çeşitli alanlarla işbirliği geliştirerek faaliyetler yürüten TİMEF, Türkiye’nin 81 ilindeki Medya kuruluşu ve temsilcileri aracılığı ile ortak faaliyet alanlarını genişletmek, paydaşlık oluşturacak projelere imza atmak için yoğun çabalarını aralıksız sürdürmektedir.

TİMEF, yurt içinde medya alanında faaliyet gösteren  meslek örgütleriyle sıkı işbirliğinin yanı sıra, uluslararası medya meslek örgütleriyle de işbirliği içerisinde olup, bilgi alış verişi, ortak faaliyetler geliştirme gibi çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

TİMEF’in kuruluş amacı: Türkiye’de aynı amaçla kurulan Medya Dernekleri arasındaki koordinasyon ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmak, kamu yararı açısından gerekli olan yazılı, görsel, işitsel, dinleyici, seyirci ve kullanıcı potansiyelini artırmak, ilgili kuruluşlar ile yayıncılar arasında uyumlu çalışmayı sağlamak, Yurtiçi ve Yurtdışı toplantılarında üyelerin hak ve menfaatlerini korumak, ulusal ortak değerlerimizi koruyarak birlikte yaşama kültürünün, evrensel hukuk normlarına uygun demokratik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak ve ülkemizi, etki alanındaki medya aracılığıyla doğrusal yönde geliştirmeye çalışmaktır.

Amaçları doğrultusunda  bugüne kadar çeşitli etkinlikler yapan ve çeşitli platformlarda medya sektörü adına temsil görevi üstlenen TİMEF, yurt içerisinde düzenlediği toplantılarda Televizyon, Radyo, Gazete, İnternet Medyası gibi sektörün farklı kesimlerini bir araya getirmiş, sorunların tespiti ve çözümü için alternatifler üretilmesi noktasında bir çok çalışmaya imza atmıştır. 

Avrupa birliği normlarında çalışmalar yürüten TİMEF, çalışmalarında bu fonlardan da yararlanmış olup, Yurt içi medya sektörüyle uluslararası medya sektörünün işbirliğinin gelişmesine katkılar sağlamıştır.

Önümüzdeki süreçte bu  çalışmaların daha yaygınlaşması ve hedef ülkelerle işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

BUGÜNE KADAR YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDAN BAZILARI

ANADOLU NETWORKS ORGANİZASYONU 

(24 ARALIK 2012) 

1990 ‘lı yıllarda ortaya çıkan ve yerel demokrasinin güçlenmesi, halkın gelenek ve göreneklerinin öne çıkması, yerel hizmetlerin daha rantabl yönlenmesi için çeşitli katkılar sunmuş olan, ancak gelirlerin maliyetleri karşılayamaması nedeniyle yeni teknolojilerle yayın yapabilme imkanı elde edemeyip bir-bir kapanan Yerel radyo ve Televizyonların sorunlarının tespiti ve içinde bulunulan olumsuz durumdan kurtulabilmeleri için neler yapılması gerektiği konularının ele alındığı bir toplantıyı organize eden TİMEF, bu amaçla 2012 yılı sonunda Ankara Rixos otelde Anadolu’da yayın yapan yerel televizyonları bir araya getirerek, sektörün sorunları ve çözüm önerilerini bir rapor haline getirmiş, bu raporu dönemin TBMM Başkanı ve İlgili Bakan başta olmak üzere İktidar ve muhalefetteki tüm siyasilere sunmuştur.

Bu toplantı sonucunda ortaya çıkan talepler doğrultusunda bir kısım yerel televizyonların uydu üzerinden yayın yapması gündeme gelmiş, ancak Türksat uydu kapasite maliyetlerinin yüksek olması ve bu kuruluşlarca ödenemez bulunması nedeniyle yayın için uygun fiyatlı uyduların araştırılmasına karar verilmiş ve bu arayışta olan yerel televizyonlar bir araya getirilerek Anadolu Networks adlı bir platform oluşturulmuştur. 

TİMEF, oluşturduğu  Anadolu Networks yayın platformunun Dünyanın sayılı uydu kuruşlarından ASTRA ile  sözleşme imzalamasına öncü olmuş ve platformda yer alan yerel televizyonlar,  Türksat’ın uydu kapasite ücretlerinin yarısından daha az rakamlarla ASTRA uydusu üzerinden uyduya çıkarılmışlardır.

Anadolu Networks platformu ile ASTRA  arasında yerellerin uyduya çıkması için imzalanan kapasite kiralamasının oldukça uygun rakamlarla gerçekleşmiş olması, TÜRKSAT’ın diğer yerel kuruluşlara uyguladığı fiyatlarda indirime gitmesine imkan oluşturmuştur. Bu gelişme sonucu Anadolu Networks içerisindeki bazı televizyonlar ASTRA ile sözleşmelerinin sona ermesinin ardından TÜRKSAT ile sözleşme yaparak  TÜRKSAT uydusu üzerinden yayına başlamış, böylece TÜRKSAT bu organizasyonumuz sonucunda yerel televizyonlardan oluşan yeni müşteriler kazanmıştır.

Bugün halen az sayıda da olsa yerel televizyonun TÜRKSAT uydusu üzerinden yayın yapabiliyor olmasında , TİMEF – Anadolu Networks’ün oluşturduğu rekabet ortamının olumlu etkisi olmuştur.

ANADOLU MEDYASININ AB VE DÜNYA AÇILIMI ÇALIŞTAY ve EĞİTİMİ 

(18 – 20 EYLÜL 2013) 

TİMEF, Uydu üzerinden yayın yapabilme imkanına kavuşan lokal televizyonların geleceklerini daha sağlıklı bir zemine oturtma, uluslararası yayın teknolojilerinden daha uygun şartlarda ve işbirliği içerisinde yararlanılması doğrultusunda,  Balıkesir Edremit Saruhan Oteli’nde üç günlük bir etkinlik düzenlemiş, burada yapılan ‘ANADOLU MEDYASININ AB VE DÜNYA AÇILIMI ‘ konulu çalıştay ile katılımcı kuruluşlar, “yeni yayıncılık teknolojileri, yayın ağlarının genişlemesi ve uydu yayıncılığının kuruluşlara sağladığı katkılar, uluslararası yerel medya dayanışmasında yapılabilecekler” konusunda bilgilendirilmiş, aralarında görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

ANADOLU’DAN AVRUPA’YA MEDYA AÇILIMI 

(28 KASIM 2014 – 2015) 

Yerel medyanın özelikle de yerel televizyonların sorunlarının çözülmesi  noktasında evrensel örneklerden yararlanılmasına  ve  bunlarla  işbirliğinin geliştirilmesinin önemine inanan TİMEF, bu doğrultuda Avrupa birliğinden edinilen “Sivil Toplum Diyaloğu 3″ AB fonuyla, yerel medya  kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmiş, yerel medya kuruluşlarının  AB ülkelerinde faaliyet gösteren medya kuruluşları ile entegre olmaları için “Anadolu’dan Avrupa’ya Medya Açılımı” projesini gerçekleştirmiş, bu proje kapsamında yerel medyaya yerel gazetecilik, medya teknolojileri, medyadaki kadın çalışanlar ve engelliler de dahil olmak üzere çok sayıda kişi ve kuruluşa eğitim vermiş,  bu kuruluşların bazılarının temsilcileriyle  Avrupa medyasındaki çalışmaları yerinde görme amaçlı bir Avrupa gezisi düzenlemiştir.

Son derece verimli geçen bu gezi sonucu yerel kuruluşlar çeşitli tecrübeler elde etmiştir.

ÜNYE’DEN DÜNYA’YA AB ile MEDYA AÇILIMI 

(28 KASIM 2014 – 2015) 

Anadolu Medyasını, yerelliği  öne çıkarmak için  çeşitli projeler geliştiren TİMEF, bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Gürel’in sahibi olduğu, dernek üyesi ÜNYE TV merkezli ürettiği projeyle, Avrupa Birliğinden elde ettiği fonla “Ünye’den Dünya’ya AB ile Medya Açılımı” projesini gerçekleştirmiş, başta Ünye Ordu ve Samsun  olmak üzere, Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren yerel medya kuruluşları ile uygulamalı  kapasite geliştirme eğitimleri yapmış, Karadeniz’deki yerel gazetecileri pilot ülke olarak seçilen ülkelerden Hollanda’ya götürerek,  Hollanda Medyasının çalışmalarını yerinde görmelerini sağlamış, bu ülkede oldukça gelişmiş olan “bireysel yayıncılık” modeli konusunda çeşitli bilgiler edinmelerine imkan oluşturmuştur.

GÜRCİSTAN – BATUM ZİYARETİ 

(15 – 18 ARALIK 2015) 

Tüm İletişim ve Medya Federasyonu TİMEF, komşu ülkelerle medya konusunda işbirliğinin gelişmesi için  iletişime geçtiği büyükelçiliklerden olan Gürcistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin talebi üzerine, Yerel ve Ulusal medya temsilcilerinden oluşan bir heyetle, Gürcistan’ın Acara Özerk Bölgesinin Başkenti Batum’a, kültür ve turizm amaçlı bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ülkemizin Karadeniz’e sınırı durumunda olan Batum’un medya üzerinden tanıtımına ve komşu bölgeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı olması için gerçekleştirilen ziyarete, Karadeniz Bölgesindeki Yerel Medya temsilcilerinin yanısıra, aralarında TRT, Hürriyet, Akşam gibi ulusal gazetelerin temsilcilerinin de yer aldığı toplam 15 gazeteci katılmışlardır. Ziyaretlerimiz buradaki basında yer almış, Gürcistan Medyası üzerinden ülkemiz yerel basınına ilgi çekilmesi sağlanmış, ziyaret sonrasında Batum’la ilgili haberler ülkemizdeki  Yerel ve Ulusal Basında yer almış, böylece her iki ülkenin ve medyasının birbirlerine yakınlaşmasına katkı sağlamıştır.

 ANADOLU MEDYASI ÇALIŞTAYI 

(2017 2021) 

Tüm İletişim ve Medya Federasyonu TİMEF tarafından Olağanüstü Hal ve seçim sürecinde medyanın dikkat etmesi  gerektiği konuları ve yaşanması muhtemel olan sorunlarını ele alarak

 • 8-10 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da “OHAL VE REFARANDUM SÜRECİNDE I. ANADOLU MEDYASI ÇALIŞTAYI”,
 • 10-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara’da “OHAL VE SEÇİM SÜRECİNDE II. ANADOLU MEDYASI ÇALIŞTAYI”,
 • 8-10 Mart 2019 tarihlerinde Ünye’de “OHAL VE SEÇİM SÜRECİNDE III. ANADOLU MEDYASI ÇALIŞTAYI”,
 • 19-20Aralık 2020 tarihlerinde, pandemi nedeniyle zoomdan “PANDEMİ SÜRECİNDE VI. ANADOLU MEDYASI ÇALIŞTAYI”,
 • 30 Aralık 2021 tarihinde de pandemi nedeniyle Zoomdan “MEDYA MESLEK ODASI BAĞLAMINDA V. ANADOLU MEDYASI ÇALIŞTAYI” gerçekleştirilmiştir. İlk dördü Avrupa Birliği SİVİL DÜŞÜN Programı desteği, V.si ise Federasyonumuzun öz kaynakları ile gerçekleştirilen çalıştaylara katılmak üzere, TİMEF’in davetlisi olarak Türkiye’nin dört bir yanından gelen  TİMEF üyesi olan/olmayan medya kuruluşlarının  temsilcilerinden oluşan  yüzlerce yetkin gazeteci, ikişer gün boyunca  Yerel Medya’nın sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmışlardır. Bu toplantıların sonuçlarının derlendiği Çalıştay Sonuç Bildirileri, İktidar Partisi olan Ak Parti’nin İlgili Bakanları ve Parti Genel Başkan Yardımcısının yanısıra,  Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı, diğer muhalefet partilerinin Genel Başkanları ve ilgililer bizzat ziyaret edilerek paylaşılmıştır.

MEF MÜYA-BİR TELİF ÜCRETLERİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

(07 EKİM 2017) 

Yüksek Telif ücretleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan, bu yüzden neredeyse tamamı mahkemelik olan, hapis ve para cezaları ile karşı karşıya kalan Yerel Medya temsilcileri, TİMEF’in öncülüğünde bir araya getirilerek, sorunun çözümü için meslek birlikleri MÜYA-BİR, MÜYAP, MESAM, MSG ve MÜYOR-BİR ile toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. Meslek Birlikleri tarafından tek taraflı takdir edilen telif ücretlerinin makul ve ödenebilir hale getirilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda, MÜYA-BİR ile anlaşma protokolü imzalanmıştır. Yerel Medya adına TİMEF ile henüz protokol imzalamayan diğer 4 Meslek Birliği ile de görüşmeler yapılmıştır.

ÜNYE FATSA ORDU MEDYASI GÜÇ BİRLİĞİ

(OCAK 2019 – ARALIK 2019) 

Yüksek Telif ücretleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan, bu yüzden

MEDYA’NIN KADIN DİLİ

(NİSAN 2021 – NİSAN 2022) 

Yüksek Telif ücretleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan, bu yüzden

YEREL MEDYANIN İNSAN HAKLARI DEMOKRASİ ve AKTİF VATANDAŞLIK EKSENİNDE KALKINDIRILMASI

(EYLÜL 2020 – EKİM 2021) 

Yüksek Telif ücretleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan, bu yüzden

BÖLGESEL ULUSAL ve ULUSLARARASI MEDYA BİRLİĞİ

(KASIM 2020 – ARALIK 2021) 

Yüksek Telif ücretleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan, bu yüzden

FAALİYETLER SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN TABLO

YEREL MEDYA RAPORU

TİMEF’in, gerek uluslararası düzeyde, gerekse yurt genelinde yürüttüğü medya faaliyetlerinde elde ettiği sonuçlar değerlendirildiğinde, sektörün acil çözülmesi gereken sorunlarının olduğu ve bunların desteksiz aşılabilme imkanlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bunun için TİMEF, Yerel Medyanın sorunlarını gerek yüz yüze gerekse internet ortamında Anadolu’da yerel yayıncılık yapan yerel gazete radyo tv ve internet haber sitelerinin, meslek odalarının, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve diğer medya dernekleri ile,  sektörde faaliyet gösteren diğer  kuruluşların görüşlerini de alarak, kendi faaliyetlerinde elde ettiği verilerle birlikte değerlendirmiş ve  ivedilikle ele alınması gereken konuları  bir rapor haline getirmiştir. 9 ana maddeden oluşan “Yerel Medya Raporu” Hükümete, Siyasi Partilere ve ilgililere sunulmuştur.

Takdimi yapılan “Yerel Medya Raporu”nun maddeler halinde başlıkları şu şekildedir; 

1-Yerel ve Bölgesel Televizyonlar öncelikle  en cüzi rakamlarla ve sağlanacak maddi katkılar aracılığıyla uyduya çıkarılmalıdır, bunun için RTÜK’te yerel yayın kaydı bulunup geçici (karasal) yayın izinleri bulunan kuruluşlara (ücretsiz veya çok düşük ücretle)uydu yayın lisansı verilmelidir.

2-Uydunun yanı sıra; Yerelliğin ve Yerindeliğin devam ettirilebilmesi için yerelde karasal yayınlar, yeni formatlarda, yeni teknolojilerle teçhiz edilerek aktifleştirilmelidir.

3-Demokrasi ve İnsan Haklarının daha ileriye taşınması için yerel medya sektörünün tüm alanlarının önü açılmalı, Bireysel Yayıncılık/Dijital Bireysel Yayıncılık desteklenmeli ve geliştirilmelidir

4-Yüksek Telif ücretleri nedeniyle yerel medya ciddi sorunlar yaşamakta ve bu durum yerel yayıncılık için bir engel teşkil etmektedir. Yaşanan sorunlar nedeniyle kuruluş yetkilileri meslek birlikleriyle mahkemelik durumdadır. Yerel Medya Sahipleri, Meslek kuruluşlarınca tek taraflı olarak takdir edilen ücretleri ödeyemedikleri için hacizlerle, hapis cezasıyla karşı karşıyadır

5-RTÜK , yerel kuruluşlara ana sermayelerinin ve gelirlerinin kat be kat üzerinde cezalar vurmaktadır. Cezalarda gelirler dikkate alınmalı, cezalandırmalar program bazında olmalı, RTÜK sürekli cezalandıran değil, düzenleyici ve denetleyici olmalı, şu ana kadar verilmiş olan cezalar bir kereye mahsus olmak üzere affedilmelidir.

Ayrıca; frekans/kanal tahsis bedellerini ödeyemediği için yayınları durdurulan kuruluşlar için af getirilmeli, en azından yayınlarının durdurulduğu süre zarfında ücret tahsisi yoluna gidilmemelidir.

6-Mali teşvik ve düzenlemelerden Anadolu Medyası da yararlandırılmalıdır. Devlet desteğinin yanı sıra, basın meslek kuruluşlarında da radyo ve televizyonlara gelir sağlayacak düzenlemelere gidilmelidir

7-Radyo ve Televizyonlarda yayınlanan Kamu Spotları için ücret ödenmelidir.

8-Medyada istihdamın artırılması için Anadolu Basınına istihdam konusunda da özel indirimler, çeşitli koruyucu destekler sağlanmalıdır.

9-MEDYA MESLEK ODASI kurulmalıdır.

TİMEF üyesi dernekler

Yönetim Kurulu Başkanları

DERBİS’e kayıtlı üye sayıları

 1. Adana Ceyhan Gazeteciler Derneği – Şahin ÖZER                          : 45
 2. Balıkesir Bandırma Medya ve İletişim Derneği – Ümit BABACAN : 20
 3. Başkent Medya ve İletişim Derneği – Mesut DURAL                                  : 17
 4. Bursa Medya ve İletişim Derneği – Hasan ÖZDEMİR                                  : 25
 5. Diyarbakır Medya ve İletişim Derneği – Mehmet DALGIÇ             : 20
 6. Erzurum Gazeteciler Cemiyeti – Selahattin ŞENER                         : 69
 7. Gaziantep Medya ve İletişim Derneği – Hanifi MİRZAOĞLU                      : 30
 8. Hatay Gazeteciler Cemiyeti – Ahmet YETİŞEN                                :160
 9. Karaman Yerel Medya ve İletişim Derneği – Senem Y. MEMİŞ      : 16
 10. Ordu İnternet Gazetecileri Derneği – Bahtiyar KAHVECİ               : 36
 11. Osmaniye İletişim Derneği –  Menderes DEMİR                             : 35
 12. Radyo Televizyon Sahipleri Derneği – Adnan ONAY                                   : 28
 13. Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti – Yusuf Ziya ÇAKIR                      : 180
 14. Tokat Medya ve İletişim Derneği – Hüseyin KÖMÜR                      : 23
 15. Uşak Medya ve İletişim Derneği – Utku DEMİRÖZ                          : 50
 16. Ünye Ordu Medya ve İletişim Derneği – Mücahit GÜREL               : 21
 17. Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneği – Osman SAV              : 150

                                                           TOPLAM ÜYE               : 925

TİMEF’in kuruluşunda yer alan Elazığ, Kırşehir ve Sivas Medya ve iletişim Dernekleri, yakın zamanda kendilerini feshederek kapanmışlardır. Toplam 20 olan bağlı dernek sayısı, an itibariyle 17, 1.015 olan üye sayısı da 925 olmuştur.

Federasyonumuz üyelerinin tamamı, Yerel ve Bölgesel Gazete, Radyo, Televizyon ve İnternet Haber Sitelerinin sahipleri ve buralarda görev yapan fikir işçisi gazetecilerdir.